Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Voorbereiden op de afspraak

Inschrijven

Bent u nog niet eerder als patiënt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis geweest? Dan moet u zich eerst een patiëntenpas laten maken. U bent dan ingeschreven als patiënt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

Wat meenemen?

Bij uw bezoek aan de polikliniek neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart). Dit geldt ook voor kinderen (vanaf de geboorte!).
 • uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • eventueel de verwijsbrief van uw huisarts, tandarts of verloskundige. Het kan ook zijn dat uw huisarts de verwijsbrief zelf (elektronisch) verstuurd aan het ziekenhuis. Zonder verwijsbrief worden de kosten van afspraak, onderzoek en behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • de gegevens van uw zorgverzekering. Bent u overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Het is belangrijk dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Let op! Het ziekenhuis is niet op de hoogte van de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen van de genoemde zorgverzekeraars. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.

 • Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil graag precies weten welke medicijnen u gebruikt, ook de medicijnen die bijvoorbeeld uw huisarts heeft voorgeschreven. Uw apotheek houdt dit bij in het Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Neem bij ieder bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis een papieren versie van uw AMO mee. Uw apotheek kan dit voor u uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u medicatie ophaalt, of online via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

   

Bekijk uw zorgpolis

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. U vindt hier een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee het Jeroen Bosch Ziekenhuis een contract heeft. Het ziekenhuis is echter niet op de hoogte van de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen van de genoemde zorgverzekeraars. Bekijkt u daarom zelf uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.

 

Voorbereiding gesprek

In het ziekenhuis krijgt u waarschijnlijk in korte tijd veel informatie. Ook heeft u zelf vragen die u wilt stellen. Om er voor te zorgen dat u tevreden huiswaarts kunt gaan, geven we u een aantal tips om uw bezoek voor te bereiden:

 

 • Schrijf van tevoren op welke vragen u aan de zorgverlener in het ziekenhuis wilt stellen.
 • Neem iemand mee naar de afspraak. Twee horen en onthouden meer dan één.
 • Herinner de zorgverlener (als dat nodig is) aan de dingen die voor u belangrijk zijn. De zorgverlener ziet iedere dag veel patiënten en zal niet alles van elke individuele patiënt onthouden.
 • Vertel de zorgverlener zo duidelijk mogelijk wat u denkt en wat u wilt. Dit is zowel voor de zorgverlener als voor uzelf heel verhelderend.
 • Wees eerlijk. Vertel het de zorgverlener als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet inneemt of als u andere medicijnen gebruikt die niet zijn voorgeschreven. Onjuiste informatie kan leiden tot een onjuiste behandeling. 
 • Vertel bijzonderheden als u denkt dat dit belangrijk kan zijn; ook als de zorgverlener er niet om vraagt. Bijvoorbeeld dat u zwanger wilt worden, dat een bepaald medicijn bijwerkingen heeft gegeven, dat er een erfelijke aandoening in de familie voorkomt, dat u onlangs een verre reis hebt gemaakt, enz. 
 • Als de arts een ingrijpende behandeling (of ingrijpend onderzoek) voorstelt, kan het soms goed zijn om even bedenktijd te vragen. U kunt er dan thuis rustig over nadenken. Eventueel kunt u de arts vragen om een extra gesprek.
 • Lees eventueel nog de folder 'Tips voor gesprekken met uw arts' (pdf) of kijk op http://3goedevragen.nl/.

 

Verhoogd risico op vallen?

Wanneer u naar het ziekenhuis komt en u heeft een verhoogde kans om te vallen dan adviseren wij u om:

 • Tijdens een bezoek aan het ziekenhuis iemand mee te brengen die u begeleidt, bijvoorbeeld een mantelzorger. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u op de hoofdlocatie ‘s-Hertogenbosch bij de ingang van het ziekenhuis een vrijwilliger vragen, om met u mee te lopen.
 • Eventueel gebruik te maken van een rolstoel. Deze kunt u op de hoofdlocatie ‘s-Hertogenbosch vinden in de parkeergarage, in de overkapte stallingen op het parkeerterrein en bij de ingang van het ziekenhuis. Op de andere locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis staan de rolstoelen bij de ingang.

 

Meer informatie over vallen voorkomen leest u in de folder ‘Verhoogd risico op vallen, wat nu? ALG-386'

 

Bent u mogelijk drager van een resistente bacterie? 

Als u een resistente bacterie (bijv. MRSA of ESBL) bij u draagt kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behandeling. Het is daarom heel belangrijk dat u het vertelt aan uw arts als u:

 • in de afgelopen twee maanden opgenomen of behandeld bent geweest in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen twee maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • in contact komt met beroepsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • in contact komt met een drager van een resistente bacterie.


 

Uw rechten en plichten als patiënt

Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Op de behandelingsovereenkomst tussen u en de medische specialist/het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis die bij de Kamer van Koophandel heeft gedeponeerd. Ook heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis huisregels opgesteld waar iedereen die het ziekenhuis betreedt zich aan moet houden.


Zie ook

Zoeken

Print