Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Dr. P.L.J. Dautzenberg

Dr. P.L.J. Dautzenberg
NaamPaul Dautzenberg
FunctieKlinisch geriater
Specialisme Geriatrie
Subspecialisaties

Dementie, vallen, delier, incontinentie urineIk ben een teamspeler, die geen moeite heeft om de aanvoerdersband te dragen. Bij de behandeling van kwetsbare oudere patiënten zijn vaak meerdere behandelaren nodig, zowel medisch als paramedisch. Dit resulteert in een teambehandeling, waarvan ik graag deel uitmaak. Ik kan tevreden zijn met kleine prestaties, maar probeer altijd het maximale haalbare te bereiken, met vooral oog voor kwaliteit van leven. Ik ben pragmatisch en weet dat ieders leven eindigt, ook eventueel onder mijn behandeling.


Opleiding(en)

1991 Klinische geriatrie
Bijzonderheden
  • Lid Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie;
  • Medisch eindverantwoordelijk ketenzorg dementie ‘s-Hertogenbosch en omgeving (casemanagement dementie);
  • Voorzitter multidisciplinaire richtlijn delier;
  • Afgevaardigde Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG);
  • Lid platform dementie Den Bosch;
  • Auteur 'Het wordt steeds stiller' (Inmerc; ISBN: 978 90 6611 619 1);
  • Auteur 'Ik ben het steeds meer kwijt' (Inmerc; ISBN 978 90 6611 955 6);
  • Columnist website Zorgelooshuis en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).

Zoeken

Print