Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Drs. M.G.M. van den Berg

Drs. M.G.M. van den Berg
NaamMargreet van den Berg
FunctieGezondheidszorgpsycholoog
Specialisme Medische Psychologie
Afdeling Polikliniek Medische Psychologie voor Volwassenen
Subspecialisaties
Kinder- en jeugdpsychologie

Sinds juli 2008 ben ik werkzaam als gz-psycholoog bij de vakgroep Medische Psychologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Samen met mijn collega Lilian Dekkers vertegenwoordig ik de sectie Kinder- en Jeugd binnen de vakgroep. Kinderen, jongeren en/of hun ouders worden over het algemeen door de kinderarts naar ons verwezen. Het betreft kinderen die door hun ziekte of lichamelijke klachten vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling.

 

In gesprek met kind en ouders probeer ik zo goed mogelijk in kaart te brengen wat de problemen exact zijn en waar men het best bij geholpen zou zijn. Ook neem ik vaak contact op met school of andere bij kind en gezin betrokken hulpverleners. Hier kan een kort behandel- of begeleidingstraject uit voort komen. Soms is een psycho-diagnostisch onderzoek nodig om een beter beeld van het functioneren van het kind te krijgen. Soms blijkt dat een kind elders beter geholpen kan worden. Ik verwijs kind en ouders dan door naar de betreffende instantie.

 

Naast mijn werkzaamheden voor de door kinderarts verwezen patiënten maak ik deel uit van verschillende multidisciplinaire teams, waaronder het kinderincontinentie team, het kinderdiabetesteam en een project voor kinderen met obesitas.
Opleiding(en)
Orthopedagogiek/onderwijskunde
Zoeken

Print